1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

MIND TO BODY SESSIONS

Mind to body är ett koncept baserat på erfarenhet från olika traditioner och sporter. Vi gör det genom individuella sessioner där vi jobbar på kroppen, klasser, workshops, kortare och längre utbildningar. Du lär dig designade tekniker och former som du lätt och naturligt kan integrera i vardagen. Genom dessa tekniker och former har du möjlighet till balans och en naturlig klarhet. Resultatet blir starkare självförtroende, självkänsla och en vilja att ta stegen i den riktning du önskar. Fysiska symptom som smärta, värk, stelhet i kroppen är en av de naturliga signalerna som gör oss uppmärksamma på att något inte är som det ska. Det är vårt förhållningssätt till de återkommande symptomen som håller smärtan kvar. Genom att använda de fysiska symptomen som grund har vi förutsättningar att lära kroppen nya möjligheter. Målet är att bli helt eller delvis smärtfri från både kort- och långvariga smärtor. Resultatet är att du får mer energi och ökad livskvalitet.
Terapeut: Carina Bräck
Pris enstaka: 690 kr (60 min)
Paketpris 3 ggr: 1800 kr (ord. pris 2070 kr)